Konferans Programı

Robotik Sistemler ve Yapay Zeka Entegrasyonu
 • Yapay zeka destekli robotik sistemler
 • Endüstriyel robotlara yönelik yapay zeka uygulamaları
 • İnsansı robotlar ve etkileşim tasarımı

Yapay Zeka ve Sağlık
 • Tıbbi görüntü analizi ve teşhisi
 • Yapay zeka destekli hastane yönetimi
 • Sağlık hizmetlerinde makine öğrenimi uygulamaları

Otomotiv ve Yapay Zeka
 • Otonom araçlar ve yapay zeka teknolojileri
 • Trafik analizi ve sürüş destek sistemleri
 • Otomotiv sektöründe yapay zekaya dayalı yenilikler

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
 • Derin öğrenme modelleri ve algoritmaları
 • Yapay sinir ağları ve uygulamaları
 • Makine öğrenimi teknikleri ve gelişmeleri
 • Yapay zekada öğrenimi aktarma

Doğal Dil İşleme ve Konuşma Tanıma
 • Doğal dil işleme algoritmaları ve uygulamaları
 • Metin madenciliği ve duygu analizi
 • Sesli asistanlar ve konuşma tanıma teknolojileri

Eğitimde Yapay Zeka
 • Öğrenci performansı tahmini ve analizi
 • Özelleştirilmiş eğitim materyalleri ve öğrenme teknikleri
 • Yapay zeka destekli eğitim sistemleri

Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme
 • Nesne tanıma ve sınıflandırma
 • Görüntü segmentasyonu ve tanımlama
 • Derin öğrenmeye sahip görüntü işleme uygulamaları
 • Yapay Zeka ve Sosyal Etkileri
 • Yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri
 • Yapay zeka etiği ve sosyal sorumluluk
 • Risk yönetimi ve yapay zeka
 • Veri gizliliği ve güvenliğiyle ilgili endişeler

Yapay Zeka ve Sosyal Etkileri
 • Yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri
 • Yapay zeka etiği ve sosyal sorumluluk
 • Risk yönetimi ve yapay zeka
 • Veri gizliliği ve güvenliği

Yapay Zeka ve Hukuk
 • Otonom sistemler ve sorumluluk paylaşımı
 • Veri koruma yasaları ve yapay zeka uygulamaları
 • Yapay Zeka ve Ceza Hukuku
 • Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin fikri mülkiyet ve patent hakları
 • Yapay Zeka ve Sözleşmeler
 • Yargı Süreçleri ve Yapay Zeka
 • Yapay zeka destekli adli analiz ve tahminler
 • Düzenlemeler ve Yapay Zeka
 • Yapay zeka teknolojilerini düzenleyen yasal çerçeveler
 • Finansal dolandırıcılık tespiti için yapay zeka uygulamaları